Facebook Twitter Google News Person TripAdvisor

Report

Back

Everts' account of his visit to Stephansfeld Asylum (1847)

Location: Alsace, France

Everts wrote about his visit to Stephansfeld Asylum on pages 19-21 of a report he sent to the provincial authorities of Noord-Holland on 22 February 1848, which is now held at Haarlem's Rijksarchief in Noord-Holland, Toegang 16, Inv. No. 2380.

Everts reported that Stephansfeld asylum lay in France, approximately four hours travel from Strasbourg and fifteen minutes distant from the town of Brumath in the Bas-Rhine. It was, according to him, one of the best institutions he visited. In his view, it (along with Zweifalten in Wurttemberg) deserved greater attention than it had received. The hospital accommodation at Stephansfeld was comprised of old monastery buildings and newly-built structures. Everts regarded the original layout of the asylum as purposeless and inadequate, but remarked that the remodeling of existing buildings and the erection of new buildings (a work still in progress) had had the effect, for all intents and purposes, of bringing an entirely new institution into being.

Everts observed that the hospital was comprised of a variety of wings in a rather complicated layout which allowed for wards to be detached from one another and patients to be treated separately according to sex and class. There were a few corridors inside the buildings - these were broad and well-lighted - but wards were more commonly inter-connected by sheltered galleries, which ran alongside the hospital's gardens and courtyards. The larger wards stretched the length of the hospital's buildings, allowing for large windows looking out over the galleries on both sides.

Everts noted the good ventilation of the wards at Stephansfeld, which he regarded as particularly important in mental health treatment, and its extensive array of out-buildings, used for agricultural purposes. He regarded the location of the asylum as sound and purposeful, but not beautiful: the surrounds were flat, level and low. Everts reported that, in response to queries he made about the lands flood susceptibility, he was assured that the risk was minimal. The vast gardens, orchards and fields that surrounded the institution indicated to him that the land was fertile and suitable for agriculture. Everts also noticed the proximity of a large pine forest, which held out good walking prospects.

Like a number of institutions of its type, Stephansfeld put the administration of the hospital into the hands of a board of directors consisting of two people. Here the arrangement seemed to work well, Everts attributing its success to the friendly and harmonious relationship between the two, and regarding it very much as an exception which proved the rule of its general undesirability.

Extract

Stephansfeld op Fransch-teritoir ligt 4 uur van Straatsburg en ¼ uur van het stadje Brumath, departement de Bas-Rhin. Het behoort tot de uitmuntendste inrigtingen, die ik bezocht heb, en even als Zwiefalten in Wurtenberg verdient ook Stephansfeld meer bezocht te worden dan tot nog toe het geval schijnt geweest te zijn. Ofschoon Stephansfeld alsmede is zamengesteld uit oude klooster en geheel nieuwe gebouwen en oorspronkelijk welligt eene zeer ondoelmatige gebrekkige inrichting is geweest, zijn de oude gebouwen gaande weg en voor het grootste gedeelte in nieuwe herschapen en is er in de laatste jaren, zoo veel geheel nieuw bij gebouwd, dat het bijna als een nieuw gesticht kan beschouwd worden.

Het gebouw is tamelijk gecompliceerd met verschillende vleugels, waar door een aantal geheel afzonderlijke afdeelingen gevormd worden, zoo dat er eene zeer goede verdeeling der sexsen en klassen bestaat. Voorts zijn er talrijke grootere en kleinere vertrekken in behoorlijke evenredigheid. Het kenmerkende van het gebouw bestaat echter daar in, dat er slechts weinige, doch breede en goed verlichte gangen bestaan. Bijna overal zijn in plaats van gangen, ter weerszijde der gebouwen langs de tuinen of besloten plaatsen, geheel open doch overdekte gaanderijen aanwezig. Alle grootere vertrekken of zalen, hebben de breedte van het geheele gebouw, en aan weerszijde groote ramen, die onder de gaanderijen uitkomen, zoo dat op deze wijze de communicatie tusschen de verschillende vertrekken, of door de gaanderijen, of direct van het eene vertrek in het andere plaats heeft. Het oogmerk dezer inrigting, om daar door de voor krankzinnigen gestichten zoo hoog noodzakelijke ruime ventilatie te verkrijgen, is op de volkomenste wijze bereikt. Behalve het hoofdgebouw, bezit Stephansfeld nog eenige groote doelmatige nevengebouwen voor landbouw en veeteelt, waar op ik nader terug kom.

De ligging van het gesticht is goed en doelmatig, zonder schoon te zijn. Het landschap is vlak en effen, zelfs eenigzints laag, met water doorsneden, zoo dat het gebied van het gesticht bij hoogen waterstand welligt niet geheel vrij is van overstroming, hoewel men mij verzekerde dat zulks zelden of nooit plaats had. Overigens is de grond, ten hoogste vruchtbaar en zeer geschikt voor cultuur, waar van de voortreffelijke uitgestrekte tuinen boomgaarden en akkers van het gesticht, duidelijke bewijzen gaven. Op eene afstand van 5 minuten ligt een groot dennenbosch, het welke schoon wandelingen opleverd.

Asylum visited