Facebook Twitter Google News Person TripAdvisor

Report

Back

Everts' account of his visit to Halle-Weinberg Asylum (1847)

Location: Halle, Kingdom of Prussia

Everts wrote about his visit to Halle-Weinberg Asylum on pages 28-30 of a report he sent to the provincial authorities of Noord-Holland on 22 February 1848, which is now held at Haarlem's Rijksarchief in Noord-Holland, Toegang 16, Inv. No. 2380.

Everts reported that the institution at Halle (which he called Weinberg, by reason of its location at the top of a large hill of that name, about thirty minutes away from Halle) was unique amongst those he visited in that the various wards were housed in detached buildings, connected only by open galleries or passageways. The complex consisted of nine symmetrically-arranged buildings, six of which were formed into a central square. Of these six, two were devoted to acute patients, two to chronic patients, one to senior staff housing and one to hospital administration. A seventh building, located in the centre of the square, contained kitchen, laundry and bathroom facilities, and the remaining two buildings, thirty paces away from the main compound, were cellular accommodation for male and female patients respectively.

Everts acknowledged that there were undoubted practical advantages for the medical practitioners from this layout, but observed that among the undesirable consequences were higher construction and maintenance costs and a series of complicated routes through the site. He considered that greater distance between the various buildings was needed to promote the apparent aim behind the design of the Halle complex: discipline, peace and quiet on the wards.

To Everts the interior design and distribution of rooms, passageways and the like were reminiscent of those at Illenau, not only in the features which left a positive impression, but also in less desirable ways. The internal ceilings at both Illenau and Halle were relatively low, and external appearances of the buildings at both places were bland and unprepossessing, especially when compared to the remarkable simple beauty and greatness of Sachsenberg. However, he reported that from the institution at Halle, fine views were to be had of the neighbouring fertile countryside, the beautiful river Saale and the town of Halle itself. Also, to its credit, the institution is surrounded by attractive gardens, fields large enough to be used for agriculture and ample space for walking.

Extract

Het gesticht Weinberg bij Halle verschilt van alle overige gestichten, door de eigenaardige volkomen afzondering van deszelfs hoofdafdeelingen in verschillende geheel vrij en op zichzelf staande gebouwen, die slechts doorgangen of opene gaanderijen met elkander gemeenschap hebben. Het geheel bestaat uit negen verschillende gebouwen die symmetrisch gerangschikt zijn. Zes derzelve omsluiten een regelmatig vierkant, namelijk twee voor het genezings- twee voor het verplegingsgesticht en twee voor administratie localen en woning van Directeur en beambten. Het zevende gebouw staat in het centrum van dit quadraat, bevat al die localen waarin een dagelijksch gebruik van water en vuur gemaakt wordt, namelijk keuken, waschhuis en badinrigting, en is uit elk der overige gebouwen door eene corridor toegankelijk. Het achtste en negende gebouw eindelijk, bevatten de afdeelingen der cellen voor mannen en vrouwen en staan geheel buiten en op circa 30 passen afstands van het genoemde quadraat, waarmede dezelve slechts door eene overdekte gang vereenigd zijn. Ook de overige gebouwen staan allen 15 á 25 passen van elkander verwijderd. Deze splitsing en rangschikking der gebouwen, levert ongetwijfeld vele practische voordeelen voor den geneesheer op, doch maakt het geheel der inrigting vooral uit een bouwkundig oogpunt, zeer gecompliceerd en kostbaar zoo wel in aanbouw als onderhoud.

Het schijnt mij daarenboven, dat de afstand tusschen de verschillende gebouwen over ’t algemeen en bepaaldelijk de verwijdering der cellen afdeelingen van het overig gedeelte, niet groot genoeg is, om het doel der bijzondere inrigting van dit gesticht, namelijk bevordering van orde, rust en stilte tusschen de verschillende afdeelingen naar eisch te kunnen bereiken.

De vereeniging der keuken, wasch- en badinrigting in één gebouw in het centrum geplaatst, acht ik echter, zoowel uit een practisch als oeconomisch oogpunt zeer doelmatig.

De inwendige inrigting en verdeeling der kamers gangen enzo, komt met die in het gesticht Illenau zeer veel overeen, zoowel in het vele voortreffelijke als in het gebrekkige, der eenigzints lage verdiepingen. Ook het geheele uitwendige van het gesticht is hoogst eenvoudig en onaanzienlijk en kan evenmin als Illenau met het waarlijk eenvoudig schoone, doch kolossale Sachsenberg vergeleken worden. De ligging van dit gesticht is even schoon als doelmatig, ½ uur van de stad Halle verwijderd, op eenen matig hoogen heuvel Weinberg genaamd, met een ruim uitzigt op de aangrenzende vruchtbaren landstreek, op de niet ver verwijderde schoone rivier de Saale en de stad Halle.

Voorts is het gesticht door fraaije tuinen, wandelingen en een voldoend terrein voor veld- en akkerbouw omgeven.